Nexus Travel / ALBUM KHÁCH HÀNG

ALBUM KHÁCH HÀNG

Vissan

Công ty TNHH Một Thành Viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) là một doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn, được thành lập từ những ngày đầu giải phóng Miền Nam và thống nhất đất nước. 

Chi tiết

BIC

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) ra đời trên cơ sở chiến lược thành lập Tập đoàn tài chính mang thương hiệu BIDV thông qua việc BIDV mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia)

Chi tiết

An Việt Cường - Sức mạnh An Ninh Việt

Thời khói lửa cha ông ta đã đánh đuổi giặc xâm lăng để bảo vệ bờ cõi. Ngày nay, khi đất nước bình yên, xã hội ngày càng phát triển việc bảo vệ an ninh cộng đồng là điều cấp thiết. Ngoài lực lượng an ninh quốc gia thì đội ngũ vệ sĩ, bảo vệ thuộc các công ty tư nhân góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.

Chi tiết

Trung Thủy Group

Năm 2002 thành lập Công ty TNHH Trung Thủy. Sáu năm sau, ngày 23/06/2008 Công ty TNHHTrung Thủy được nâng lên một tầm cao mới khi chính thức trở thành Công ty Cổ phần Tập đoànTrung Thủy (TTG)

Chi tiết

Nam Kim

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được chính thức thành lập vào ngày 23/12/2002, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận. Trụ sở chính đặt tại Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương với diện tích hơn 43.000m2.

Chi tiết

Thông tin liên hệ

Phòng du lịch

Hotline

0919 990 599

Điện thoại

(08) 62 797 202

Ms. Bảo Trân

Ms. Trương Ngọc