Nexus Travel / Team Building / Xuyên thử thách - Đón thành công

Xuyên thử thách - Đón thành công

Chương trình là chuỗi các hoạt động để người chơi nhìn nhận vai trò của mình, truyền cảm hứng cho người khác, cùng chung vai để đi tới một mục tiêu thành công.

team 2a

Related content

Thông tin liên hệ

Phòng du lịch

Hotline

0919 990 599

Điện thoại

(08) 62 797 202

Ms. Bảo Trân

Ms. Trương Ngọc